แบบฝึกหัด ระบบร่างกาย

แบบทดสอบความรู้  ระบบต่างๆของร่างกาย
ระบบ
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่
1. ระบบหายใจ2. ระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง


3. ระบบย่อยอาหาร4. ระบบต่อมไร้ท่อ5. ระบบขับถ่าย6. ระบบห่อหุ้มร่างกาย7. ระบบโครงกระดูก8. ระบบกล้ามเนื้อ9. ระบบประสาท10. ระบบสืบพันธุ์
ระบบประสาทมีความสำคัญอย่างไร

สมองคนเราเหมือนหรือแตกต่างจากคอมพิวเตอร์อย่างไร

หากมนุษย์ไม่มีระบบสืบพันธ์  จะเกิดอะไรขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น